මහාවංසය ඉතිහාස පොතක් ද? ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා

Loading Events
අපේ ඉතිහාසයට නව සුසමාදර්ශයක්
දෙවන දේශනය

මහාවංසය ඉතිහාස පොතක් ද? ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා

2023 ජුනි 17 වැනි සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8.00 ට
Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/81746246556?pwd=ZmJsYlZ5UGdWOWsxRDNQQWtmNXhxQT09
Meeting ID: 817 4624 6556 Passcode: 635132
YouTube Live
https://youtube.com/live/3ZPhmkEudvE?feature=share
සංවිධානය පුරාවිද්‍යා හා උරුම අධ්‍යයන ආයතනය

Title

Go to Top
Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/archzfar/iahs/wp-includes/functions.php on line 5420