1815 සිංහල-ඉංග්‍රීසි ගිවිසුම ජාති ද්‍රෝහී ලේඛනයක්ද? – ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුමේධ වීරවර්ධන

Loading Events
2024 පෙබරවාරි 05 දින රාත්‍රී 08:00 සිට 10:00 දක්වා
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුමේධ වීරවර්ධන
දර්ශන අධ්‍යයනාංශය, ශාස්ත්‍ර පීඨය, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
 
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/87832476237?pwd=aFbyghsmxBMtdDGfjmMprApXP0FcKp.1
Meeting ID: 878 3247 6237
Passcode: 810961
 
YouTube Live
https://youtube.com/live/5050iQYIkO0?feature=share

Title

Go to Top
Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/archzfar/iahs/wp-includes/functions.php on line 5420