එළාර කවුද? – ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා

Loading Events
අපේ ඉතිහාසයට නව සුසමාදර්ශයක්
හතර වන දේශනය
එළාර කවුද?
ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා
 
2023 ජුලි 01 වැනි සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8.00 ට
 
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/82557312463?pwd=NXA1L05rYW5uVmFKTm9ESTlnbWUyUT09
 
Meeting ID: 825 5731 2463
Passcode: 518601
 
YouTube Live
https://youtube.com/live/rLtQSXy7iFs?feature=share
Go to Top
Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/archzfar/iahs/wp-includes/functions.php on line 5427