දර්ශන අධ්‍යයනාංශය

ඉමැනුවෙල් කාන්ට්ගේ සදාචාර දාර්ශනික චින්තන සහ පෙරදිග චින්තාවන් අතර ඇති සබඳතාවන් – මහාචාර්ය නාමලී කුමාරි හඳගම

2024-01-30T07:51:07+05:30

ඉමැනුවෙල් කාන්ට්ගේ සදාචාර දාර්ශනික චින්තන සහ පෙරදිග චින්තාවන් අතර ඇති සබඳතාවන් - මහාචාර්ය නාමලී කුමාරි හඳගම අංශාධිපතිනි, දර්ශන අධ්‍යයනාංශය, ශාස්ත්‍ර පීඨය, පේරාදෙණි විශ්වවිද්‍යාලය, පේරාදෙණිය.

ඉමැනුවෙල් කාන්ට්ගේ සදාචාර දාර්ශනික චින්තන සහ පෙරදිග චින්තාවන් අතර ඇති සබඳතාවන් – මහාචාර්ය නාමලී කුමාරි හඳගම2024-01-30T07:51:07+05:30

මාක්ස්වාදය පෙරදිගට බලපෑ ආකාරය පිළිබඳ විමසුමක්

2024-01-27T08:12:54+05:30

‘පෙරදිග දර්ශනය’ හා ‘ජර්මානු දර්ශනය’ අතර දාර්ශනික සබඳතා මාර්ගගත දේශන මාලාව - හතර වැනි දේශනය මාක්ස්වාදය පෙරදිගට බලපෑ ආකාරය පිළිබඳ විමසුමක් - සහකාර කථිකාචාර්ය ආර්. වී. එල්. වී. චන්ද්‍රසිරි හා සහකාර කථිකාචාර්ය ටී. ජී. ජී. මධුෂානි, දර්ශන අධ්‍යයනාංශය, ශාස්ත්‍ර පීඨය, පේරාදෙණි විශ්වවිද්‍යාලය, පේරාදෙණිය. 2024 ජනවාරි 28 වන ඉරිදා රාත්‍රී 8.00 සිට 10.00 දක්වා Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/87820389851?pwd=Oe5lMiWBVmrfEabHj8nrG3rtHUEhPL.1 Meeting ID: 878 2038 9851 Passcode: 426481 YouTube Live https://youtube.com/live/pP1qayBbZSk?feature=share   2023 වසරේ “ලෝක දර්ශන දින සැමරුම” නොවැම්බර් මස 16 වැනි (බ්‍රහස්පතින්දා) දිනට යෙදී තිබිණි. ඒ නිමිත්තෙන් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ, ශාස්ත්‍ර පීඨයේ දර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ‘පෙරදිග දර්ශනය’ හා ‘ජර්මානු දර්ශනය’ අතර දාර්ශනික සබඳතා (තෝරා ගත් [...]

මාක්ස්වාදය පෙරදිගට බලපෑ ආකාරය පිළිබඳ විමසුමක්2024-01-27T08:12:54+05:30

Title

Go to Top
Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/archzfar/iahs/wp-includes/functions.php on line 5420